Kontakt ossSkifte språk:

Hycolin Antiviralt Desinfeksjonsmiddel

Viktige egenskaper

 • Testet mot SARS-CoV-2-viruset av forskere som bruker standardmetoden NEN 14675 og er bevist og sertifisert for å være effektiv mot det nye Coronavirus som er årsaken til COVID-19.
 • Dreper 99,99% av alle bakterier.
 • Renser og desinfiserer.
 • Uten blekestoffer.
 • Fri for farger og parfyme.
 • Ikke testet på dyr.
 • Veganvennlig.
 • Alle våre sprayflasker er laget av 100% resirkulert plast og flasken, triggerhodet og hylsen er 100% resirkulerbar etter bruk.

Tilgjengelig som

750 ml triggerspray
Se vanlige spørsmål Hvor finner man produktene
 • Hycolin Antiviral Surface Cleaner dreper en rekke patogene virus på under 5 minutter. Den er egnet for bruk på de fleste ikke-porøse overflater, og etterlater behandlede overflater trygge for menneskelig kontakt.

 • Bruksanvisning

  Spray direkte på overflaten og la stå i minst 5 minutter før du tørker av med en ren, fuktig klut.

 • Advarsler

  Må ikke drikkes!!

  Skyll forsiktig og grundig.

  Gir alvorlig øyeirritasjon. Ikke få produktet i øynene, på huden eller klærne. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser,hvis mulig og det er enkelt å gjøre. Fortsett skyllingen.

  Hvis øyeirritasjon vedvarer: Søk legehjelp. Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale forskrifter.

 • Oppbevaring

  Oppbevares utilgjengelig for barn.

  Ikke dekanter.

  Oppbevares forseglet i original beholder på et kjølig, tørt sted og ikke sollys.