Kontakt ossSkifte språk:

Hycolin Desinfeksjonsmideel Sprayboks

Viktige egenskaper

 • Dreper 99,99% av alle bakterier.
 • Rasktvirkende og enkel å bruke aerosolspray.
 • Renser og desinfiserer.
 • Egnet for de fleste harde og myke overflater (alltid spottest på myk innredning først).
 • Fri for farger og parfyme.
 • Ikke testet på dyr.
 • Veganvennlig
 • Uavhengig testet februar 2020 til europeisk standard BS EN 14476 og funnet å være effektiv mot innkapslete virus inkludert koronavirus.

Tilgjengelig som

300 ml aerosol
Se vanlige spørsmål Hvor finner man produktene
 • Rasktvirkende og brukervennlig ‘Quick Spray’ bidrar til å forhindre spredning av skadelige bakterier, virus og sopp. Ideell for toalettområder, vasker, kraner, søpelkasser, dørhåndtak, bilinteriør og myke møbler.

 • Bruksanvisning

  Rist godt. Hold 15 til 20 cm fra overflaten og spray til den er lett dekket. La tørke og ikke tørk av. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå langvarig kontakt med lakk og polert tre.

 • Advarsler

  Må ikke drikkes!!

  Skyll forsiktig og grundig.

  Gir alvorlig øyeirritasjon. Ikke få produktet i øynene, på huden eller på klærne. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis mulig og det er enkelt å gjøre. Fortsett skyllingen.

  Hvis øyeirritasjon vedvarer: Søk legehjelp. Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale forskrifter.

 • Oppbevaring

  Oppbevares utilgjengelig for barn.

  Ikke dekanter.

  Oppbevares forseglet i original beholder på et kjølig, tørt sted og ikke sollys.